Handla
bästa transporten

Det här är Lasset

Lasset är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Dessutom hittar transportföretagen uppdragen enklare.

Med Lasset får alla aktörer en gemensam plats där information om transporter delas. Transportbeställningar skickas ut i tur och ordning efter de rankinglistor som skapats vid senaste upphandling. Den uppmätta kvaliteten på utförda transporter är sedan fullt tillgänglig för båda parter och kan bilda en grund för förbättringsåtgärder.

Fler än 200 transportföretag använder idag Lasset. Drygt hälften av dem är helsvenska och de bokar ungefär tre fjärdedelar av alla transporter som beställs i Lasset.

Upphandling

Transportköparen definierar avtalsvillkoren och bjuder in transportleverantörer att lämna pris på definierade rutter. Rankingplaceringen baseras på faktorer som kapacitet, leveranssäkerhet, uppförande och pris. Allt det kan mätas och visas i Lasset.

Transportbeställning

När transportbehov uppstår beställs en transport på en rutt med angivna tidsramar och annan viktig information. Lasset skickar beställningen till förstarankade leverantören och inväntar svar. Om leverantören tackar nej eller inte svarar inom en viss tid så går beställningen vidare till den andra rankade. På det viset så bokas transporten av bästa möjliga leverantör vid varje tillfälle.

Status

En transports aktuella status visas alltid i Lasset och Lasset meddelar också inblandade aktörer via epost när status för en transport ändras (Beställs, Bokas, Lastas eller Lossas).

Uppföljning

På ett överskådligt sätt visas hur bra leverantörerna har utfört uppdragen med avseende på bl a att hålla tider, boka erbjudna lass och ange planerad ankomsttid för lastning.

Vi använder Lasset

lasset references images
“Lasset har ökat effektiviteten och kvalitén, samt gett oss statistik och därmed kunskap som vi tidigare saknat.“ Lars Norberg, Logistikchef/Logistics Manager SCA Timber AB
Lars Lindgren

Vill du veta mer om Lasset?

Prata med Lars!

För mer information om vår molntjänst Lasset,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel:+46 70 390 34 40

Vill du veta mer om Lasset?

Prata med Lars!

För mer information om vår molntjänst Lasset,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel:+46 70 390 34 40